จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 4,600 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

17 เมษายน 3106 140 ครั้ง กานดา สิลาสิทธิ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.59.45 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา