จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 35,776 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่5 บ้านลำผักกาด แชร์  
18 มี.ค. 64ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางข้ามคลอง ม.6 บ้านบ่อมะกัก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
1 ก.พ. 64ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
25 ธ.ค. 63ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่3 บ้านด่านไทร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 80เมตร แชร์  
18 ธ.ค. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 ธ.ค. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
1 ธ.ค. 63ราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่2 บ้านหนองหมู เชื่อมกับ หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งามอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
1 ธ.ค. 63ราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังระหว่างหมู่6อบ้านบ่อมะกักเชื่อมกับหมู่4 บ้านสันติธรรม แชร์  
2 พ.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร  แชร์  
2 พ.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างวางท่อ คสล.หมู่ที่1 บ้านห้วยทรายทอง ขนาดศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 24 ท่อน แชร์  
29 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน แชร์  
21 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างเจาะบ่อบาดาลขนาดศูนย์กลาง6นิ้ว ลึก65เมตร หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล แชร์  
21 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.2 บ้านหนองหมู ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. แชร์  
17 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ขนาด 3,000 ลิตร สูง 6 เมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 บ้านบ่อมะกัก พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า400ตารางเมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่2 บ้านหนองหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้รที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด (สาย1) กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แชร์  
11 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.4 บ้านสันติธรรม 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. แชร์  
11 ก.ย. 63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3 บ้านด่านไทร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 65 รายการ
เปลี่ยนภาษา