จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 4,625 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 เม.ย. 06ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. แชร์  
17 เม.ย. 06ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม. แชร์  
18 ธ.ค. 05ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
2 พ.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร  แชร์  
2 พ.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างวางท่อ คสล.หมู่ที่1 บ้านห้วยทรายทอง ขนาดศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 24 ท่อน แชร์  
29 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน แชร์  
21 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างเจาะบ่อบาดาลขนาดศูนย์กลาง6นิ้ว ลึก65เมตร หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล แชร์  
21 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.2 บ้านหนองหมู ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. แชร์  
17 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ขนาด 3,000 ลิตร สูง 6 เมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 บ้านบ่อมะกัก พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า400ตารางเมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่2 บ้านหนองหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้รที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แชร์  
15 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด (สาย1) กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร แชร์  
11 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.4 บ้านสันติธรรม 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. แชร์  
11 ก.ย. 63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3 บ้านด่านไทร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด) แชร์  
9 ก.ย. 63ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่4 บ้านสันติธรรม (2ช่วง) พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร แชร์  
9 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่1 บ้านห้วยทรายทอง กว้าง4เมตร ยาว100เมตร หนา0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร แชร์  
9 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่4 บ้านสันติธรรม แชร์  
9 ก.ย. 63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่1 บ้านห้วยทราย แชร์  
3 ก.ย. 63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.6 บ้านบ่อมะกัก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 58 รายการ
เปลี่ยนภาษา