เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)101 ต.ค. 63
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563)171 ก.ค. 63
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม2562-เดือนธันวาคม 2562)4427 พ.ค. 63
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม2563-เดือนมีนาคม 2563)211 เม.ย. 63
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม2562-เดือนกันยายน 2562)1230 ก.ย. 62
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน2562-เดือนมิถุนายน 2562)111 ก.ค. 62
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม2562-เดือนมีนาคม 2562)101 เม.ย. 62
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม2561-เดือนธันวาคม 2561)124 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB