เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.7717 เม.ย. 06
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.5817 เม.ย. 06
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์7518 ธ.ค. 05
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมวางท่อ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน1829 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.2 บ้านหนองหมู ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.1421 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.1 บ้านห้วยทราย ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.1411 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ม.4 บ้านสันติธรรม 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.1211 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3 บ้านด่านไทร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด)1611 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่4 บ้านสันติธรรม49 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่1 บ้านห้วยทราย79 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.6 บ้านบ่อมะกัก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด)113 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 บ้านหัวฝาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด)123 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 บ้านหนองหมู ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด)113 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.2 บ้านหนองหมู ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ลงในส่วนที่ชำรุด)123 ก.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์194 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์194 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 65 เมตร723 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1629 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1429 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1621 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB