เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.3317 เม.ย. 06
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.3017 เม.ย. 06
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์4018 ธ.ค. 05
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์124 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์134 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1129 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1029 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1121 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1215 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.1020 เม.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่4 บ้านสันติธรรม ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480ลบ.ม.1017 เม.ย. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)163 มี.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)4420 ก.พ. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.1330 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.1530 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 201.00 ตร.ม.2530 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการซอมแซมท่อประธานประปา หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร 1727 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 1,280.00 ลบ.ม.1623 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านบ่อมะกัก ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 ลบ.ม.1823 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์811 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB