เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)73 มี.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)3420 ก.พ. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.530 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.430 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 201.00 ตร.ม.830 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการซอมแซมท่อประธานประปา หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร 727 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 1,280.00 ลบ.ม.523 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านบ่อมะกัก ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 ลบ.ม.523 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล 511 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.96 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.46 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.76 ธ.ค. 62
ราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม67 พ.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.521 ต.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม.521 ต.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย มีพื่้นที่รวมก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.521 ต.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย มีพื่้นที่รวมก่อสร้างไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.721 ต.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.65 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 201.00 ตร.ม.75 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.45 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB