เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2563)221 ก.ค. 63
สัญญาก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563)4527 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกประสงค์ ทะเบียน บย 92272721 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2020 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2220 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางบังอร โพธิ์ศรี ม.4)1617 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางมี อ่อนจู ม.4)1217 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายศรีไพร จิดา ม.7)1517 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางสง่า มาทอง ม.7)1417 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายทองเจือ รักซ้อน ม.5)1417 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายสมชาย อินทร์โพธิ์ ม.4)1717 เม.ย. 63
สัญญาก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563)3913 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563) 4113 เม.ย. 63
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมู องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์479 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์469 เม.ย. 63
สัญญาซื้อขาย (ใบสั่งซื้อ) ซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านหนองหมู589 เม.ย. 63
สัญญาซื้อขาย ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมู องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์249 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางสาวนริสา เย็นหา ม.1)151 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางมิ่ง สุขดา ม.3)151 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายนพดล ศรีบัวงาม ม.8)151 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB