เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สัญญาก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563)2627 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกประสงค์ ทะเบียน บย 9227921 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว420 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง520 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางบังอร โพธิ์ศรี ม.4)517 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางมี อ่อนจู ม.4)317 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายศรีไพร จิดา ม.7)417 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางสง่า มาทอง ม.7)317 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายทองเจือ รักซ้อน ม.5)417 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายสมชาย อินทร์โพธิ์ ม.4)617 เม.ย. 63
สัญญาก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563)2313 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563) 3113 เม.ย. 63
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมู องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์339 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์329 เม.ย. 63
สัญญาซื้อขาย (ใบสั่งซื้อ) ซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านหนองหมู379 เม.ย. 63
สัญญาซื้อขาย ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมู องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์149 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางสาวนริสา เย็นหา ม.1)41 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางมิ่ง สุขดา ม.3)61 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนายนพดล ศรีบัวงาม ม.8)41 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางสาวหัน ช้างนาค ม.2)51 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB