เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ25631116 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)71 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง111 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดการเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง111 ต.ค. 63
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 141 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวางท่อ คสล.หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน1129 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด1516 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล1516 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่1 บ้านห้วยทราย 310 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่4 บ้านสันติธรรม410 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (เด็กชายมรุพงษ์ นันโท) หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล129 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นางสาวอุดมผล จอมพงษ์) หมู่ที่7 บ้านหัวฝาย159 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นายบุญสาร สมบุญพันธ์) หมู่ที่7 บ้านน้ำไทยสามัคคี129 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นางสมควร คาโร) หมู่ที่3 บ้านด่านไทร139 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นางสาวเสวย สอนทอง) หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล139 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสานตะกร้าหวายเทียม148 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นางสาวจุไรรัตน์ นิตย์ภักดี) หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด928 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นางเทียน ทับฤิทธิ์) หมู่ที่4 บ้านสันติธรรม828 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นางสาวมาศศิริ แก้วเกิด) หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด928 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ (นายประคอง ชื่นอุรา) หมู่ที่7 บ้านหัวฝาย828 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB