เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.3317 เม.ย. 06
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.3017 เม.ย. 06
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์4018 ธ.ค. 05
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์114 ส.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์134 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2563)221 ก.ค. 63
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563)111 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1129 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1029 พ.ค. 63
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม2562-เดือนธันวาคม 2562)3527 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1121 พ.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก หมู่ที่3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1215 พ.ค. 63
สัญญาก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2563)4527 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกประสงค์ ทะเบียน บย 92272721 เม.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ หมู่8 บ้านห้วยร่วมสายชล ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.1020 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2020 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2220 เม.ย. 63
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่4 บ้านสันติธรรม ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480ลบ.ม.1017 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางบังอร โพธิ์ศรี ม.4)1617 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านนางมี อ่อนจู ม.4)1217 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB