จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 4,586 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 ม.ค. 64เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) การซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ศพด.บ้านหนองหมู แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(DLTV) แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) รถพยาบาลฉุกเฉิน กะบะดีเซล แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะดีเซล) แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่8 บ้านห้วยรวมสายชล ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 432ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่6 เชื่อมต่อหมู่4 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่7 บ้านห้วยทราย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่2 บ้านหนองหมู ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่1 บ้านห้วยทราย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 135ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.หมู่ที่1 บ้านห้วยทรายทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 24 ท่อน แชร์  
9 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่8 บ้านห้วยร่วมสายชล กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 129 รายการ
เปลี่ยนภาษา