จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 35,753 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือเบี้ยยัง แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือการใช้งานระบบ e-GP แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ แชร์  
22 เม.ย. 64คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
14 เม.ย. 63มาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา