เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล16
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล16
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล18
แผนอัตรากำลัง 3 ปี113

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB