เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี119
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล118
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล120
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล120
แผนอัตรากำลัง 3 ปี125

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB