เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายสมจิตต์ ช่างชุบ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายนาค เปลี่ยนปู่

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายกรวีร์ โพกพาน

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม0.01s. 0.50MB