จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 6,409 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ส.ค. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
25 พ.ค. 63ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
25 พ.ค. 63แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
11 ต.ค. 62ประกาศใช้แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม แชร์  
13 ก.ย. 62ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของห่วยงาน แชร์  
19 ส.ค. 62การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
27 มิ.ย. 62การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แชร์  
7 มิ.ย. 62นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา