จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 6,430 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ก.พ. 63โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เยี่ยมเยือนห่วงใยในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ก.ย. 62โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
4 ก.ย. 62โครงการฝึกสมองส่งเสริมความจำชะลออัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
28 ก.ค. 62โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
18 พ.ค. 62โครงการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
13 เม.ย. 62โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ฟันดี มีใช้งาน อายุยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
30 ม.ค. 62โครงการป้องกันสิ่งแวดล้อมของระบบทางเดินหายใจในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา