เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เยี่ยมเยือนห่วงใยในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลประดู่งาม10328 ก.พ. 63
โครงการฝึกสมองส่งเสริมความจำชะลออัลไซเมอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314 ก.ย. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 2 119 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 5116 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 8114 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 7113 ส.ค. 62
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256218 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 4 17 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 3 16 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 613 ส.ค. 62
กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 1 12 ส.ค. 62
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 123 ก.ค. 62
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7119 ก.ค. 62
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3112 ก.ค. 62
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 110 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ฟันดี มีใช้งาน อายุยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562113 เม.ย. 62
โครงการป้องกันสิ่งแวดล้อมของระบบทางเดินหายใจในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562513 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB