เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมอบรมรับความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย817 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาฝึกอาชีพกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ​ ประจำปีงบประมาณ 2563416 ก.ย. 63
โครงการรวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 25632031 ส.ค. 63
โครงการอบรมใหความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2031 ส.ค. 63
โครงการอบรมสิทธิและสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25631728 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 21127 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 25632826 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓2224 ส.ค. 63
โครงการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE2524 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรณ์ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓3419 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งามด้านดนตรีสากล215 ส.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25632014 ส.ค. 63
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25632012 ส.ค. 63
กิจกรรมปลูกป่าลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25632512 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2110 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่น267 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น304 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 รอบ 28 กรกฎาคม 25633728 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 2428 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม227 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB