เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีในชุมชน ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ณ ค่ายป่าลูกเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB