เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดบุหรี่ยาเสพติดมีศีลธรรม

แชร์

 ณวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดบุหรี่ยาเสพติดมีศีลธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามและภาคีเคลือข่ายจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆดังนี้
1. ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจยาเสพติด
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ
3.องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
4.กำนันตำบลประดู่งาม
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม
6.โรงเรียนบ้านหนองหมู
7.โรงเรียนด่านไทรสามัคคี
8.โรงเรียนบ้านสันติธรรม
9.โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม
10.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลประดู่งาม
11.ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งาม
12.สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม
13.อำเภอ.TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีเทพ
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามและภาคีเคลือข่ายตกลงแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือกันดำเนินการโครงการชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดบุหรี่และยาเสพติดมีศีลธรรม

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB