เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

แชร์

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) กลุ่มนักเรียนตำบลประดู่งาม ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB