เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอศรีเทพ ประจำปี ๒๕๖๓

แชร์

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอศรีเทพ ประจำปี ๒๕๖๓

        เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๘ แห่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคีและเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB