เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

แชร์

       ในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ขึ้น โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม และความร่วมมือของชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันแสดงความสามารถ ด้าน การนำเสนอ และการเต้น ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
๓. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
๔. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป เป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๖ – ๒๔ ปี กลุ่มเป้าหมายรองประชาชนทั่วไป 

 

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB