เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ลงทะเบียนรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔

แชร์

ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เปิดรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม กำหนดให้มีการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามขึ้น (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) โดยจะเปิดรับแสดงตนระหว่างวันที่ 23 - 30 กันยายน 2563 ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB