เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 25ุ63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ลดอัตราการเกิดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสุขภาพของเด็กเล็ก และส่งเสริม ดูแลสุขภาพฟันในช่องปาก โดยมี จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB