เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชน

แชร์

ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรคร้าย(อบรมและฝึกปฎิบัติตาราง ๙ ช่อง การออกกำลังกายโดยไม้พลองและยาง) เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสามวัยในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมี จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง นายกองค์การบริหรส่วนตำบลประดู่งาม เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB