เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

       องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามเข้าร่วมรับการอบรม โครงการ รวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์

ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 24- 25 สิงหาคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลแค้มสน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อเรียนรู้การให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

เรียนรู้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สิทธิของคนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก เรียนรู้กฎหมาการค้ามนุษย์ รูปแบบที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ อพม.จะต้องแจ้งอะไรบ้าง

เมื่อพบเห็นหรือสงสัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB