เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการ พม.ห่วงใย ดูแแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓

แชร์

โครงการ พม.ห่วงใย ดูแแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓

          วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ่าสิบเอกนรินทร์  กลิ่นพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายวิชาญ  ดาทุมมา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีเทพ ประธานในพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สมาชิกจิตอาสา / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / คณะกรรมการชุมชน / อสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม จำนวน 12 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ขอขอบคุณ ท่านปลัดอาวุโสอำเภอศรีเทพ นายวิชาญ  ดาทุมมา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และขอขอบคุณท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางอัจฉา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  และข้าราชการ ในสังกัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เป็นพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ ขออขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB