เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์

        ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น  เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลประดู่งามได้ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพวางแผนงานและกิจกรรมโครงการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และรู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ทำงานด้วยตัวเองและความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกระบวนการกรทำงาน และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรี เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ อาคารสร้างสุข ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB