เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

แจ้งการให้บริการถอนเงินเบี้ยยังชีพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

แชร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาศรีเทพ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพดำเนินการ ดังนี้

1. ลูกค้าซึ่งเป็นผู้สูงอายุและถือเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่สุด หลีกเลี่ยงการมาติดต่อถอนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อความปลอดภัย
2. ลูกค้าที่ยังไม่มีความจำเป็นสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีโดยรับดอกเบี้ย หรือสามารถใช้บริการถอนเงินผ่านตู้ ATM หรือช่องทางอื่นๆ เช่น การถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส.
A-Mobile รวมถึงการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆได้
3. ลูกค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องการถอนเงินค่าเบี้ยยังชีพจากเคาเตอร์ธนาคารให้มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนด


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB