เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 รอบ 28 กรกฎาคม 2563

แชร์

ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 รอบ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ของจิตอาสา ในการพัฒนาชุมชน ปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ปลูกได้ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลของธรรมชาติและให้ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้ประชนมีความรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ วัดห้วยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลประดู่งาม  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB