เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

แชร์

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม นำโดย นายสมจิตต์ ช่างชุบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในพื้นที่มีกลไกในการจัดทำระบบการดูแลและขับเคลื่อนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานด้านสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB