เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเรียนรู้การสาธิตกระทงใบตอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การสาธิตกระทงใบตอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ในการดำรงชีวิิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เพิ่มหลักประกันความมั่นคงของตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB