จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 35,758 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยร่วมสายชล แชร์  
19 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อมะกัก แชร์  
18 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๕ บ้านลำผักกาด แชร์  
18 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวฝาย แชร์  
17 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๔ บ้านประดู่งาม แชร์  
16 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๓ บ้านด่านไทร แชร์  
12 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหมู แชร์  
11 มี.ค. 64เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยทราย แชร์  
10 เม.ย. 63กิจกรรมประชาคมปี 63 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา