จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 6,413 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ม.ค. 64ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล แผนงาน และโครงการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  แชร์  
16 ม.ค. 64งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2564 แชร์  
14 ม.ค. 64ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
7 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามมีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) แชร์  
29 ธ.ค. 63โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
25 ธ.ค. 63ข่าวประชาสัมพันธ์ รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว แชร์  
20 ธ.ค. 63ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid19 แชร์  
14 ธ.ค. 63อบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม แชร์  
4 ธ.ค. 63ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อมูลการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) แชร์  
23 ต.ค. 63กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แชร์  
22 ต.ค. 63ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) แชร์  
13 ต.ค. 63การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แชร์  
10 ต.ค. 63พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดบุหรี่ยาเสพติดมีศีลธรรม แชร์  
28 ก.ย. 63กิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ แชร์  
27 ก.ย. 63ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 แชร์  
25 ก.ย. 63ลงทะเบียนรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
25 ก.ย. 63ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม(ออมบุญวันละบาท) แชร์  
25 ก.ย. 63โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชน แชร์  
24 ก.ย. 63โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
17 ก.ย. 63กิจกรรมอบรมรับความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 69 รายการ
เปลี่ยนภาษา