จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 35,791 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายสมจิตต์ ช่างชุบ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายนาค เปลี่ยนปู่

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายกรวีร์ โพกพาน

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

เปลี่ยนภาษา