จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 4,639 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ย. 63ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตปี 2563 แชร์  
17 ก.ย. 63ตัวชี้วัดที่ 9.5 ส่งเสริมความโปร่งใสปี 2563 แชร์  
9 พ.ค. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
10 เม.ย. 63ITA ปี 63 แชร์  
27 มี.ค. 631-ข้อมูลพื้นฐาน แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา