จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 35,755 คน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แชร์  
22 เม.ย. 64มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา