จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 6,417 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 63ขอส่งแบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา