จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 6,424 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ค. 63รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต แชร์  
30 มิ.ย. 63รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต แชร์  
30 มิ.ย. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร แชร์  
30 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
30 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
30 มิ.ย. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
30 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
30 มิ.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 เม.ย. 63ปปช. แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา